6 lutego 2016 Beata Lutomska

Psychoterapia online

Konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne prowadzone na odległość mają swoje początki wiele lat temu, kiedy znany psycholog, Sigmund Freud prowadził konsultacje z pacjentami poprzez pisanie listów. Obecnie, wraz z rozwojem Internetu, coraz więcej psychoterapeutów zaczyna prowadzić również terapie przy pomocy sieci. Kto może z takich konsultacji korzystać?

Terapia online posiada wiele zalet. Oprócz korzyści finansowych i większych możliwości dostosowania się co do terminów i godzin sesji, terapia prowadzona przez Internet jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mieszkają daleko od miejscowości, w której odbywają się terapie w gabinecie, dla osób niepełnosprawnych mających problem z poruszaniem się oraz dotarciem na sesję, a także dla osób, które mieszkają poza granicami kraju, posiadają potrzebę rozmowy z psychoterapeutą, a uniemożliwia im to na przykład bariera językowa. Istnieje także możliwość prowadzenia na przykład terapii rodzinnych lub terapii par, kiedy małżonkowie żyją w związku na odległość, co uniemożliwia im spotkanie się z terapeutą w gabinecie. Powyższe przypadki są jedynie przykładami. Jeżeli uważasz, że chciałbyś skorzystać z psychoterapii online i że ta forma kontaktu będzie dla Ciebie z różnych zdecydowanie korzystniejsza niż spotkania w gabinecie, zachęcamy do kontaktu.

Przeciwwskazania do prowadzenia terapii online natomiast dotyczą osób, które mają myśli samobójcze lub myśli o skrzywdzeniu drugiej osoby oraz osób będących w poważnym kryzysie. Taka forma terapii w powyższych przypadkach jest bowiem niewystarczająca.
Podobnie jest w przypadku osób, które mają poważne problemy z nawiązywaniem bliskich relacji z innymi ludźmi i nawiązują je głównie przez Internet. Terapia online, w takim przypadku, zamiast pomóc może nawet pogłębiać problem. Istnieje jednak możliwość rozpoczęcia konsultacji przy pomocy sieci, a następnie przeniesienie spotkań do gabinetu psychoterapeutycznego.
Z formy terapii online nie powinny także korzystać osoby, które już uczęszczają na terapię w tradycyjnej formie. Konsultacje z dwoma różnymi terapeutami mogą zaburzać cały proces terapii i są niewskazane.

Zachęcamy do pierwszych prób kontaktu online. Dla wielu osób nawiązanie relacji poprzez sieć jest zdecydowanie łatwiejsze i sprawniejsze. Jeżeli po pierwszych konsultacjach i rozmowach z terapeutą, przynajmniej jedna ze stron będzie miała poczucie, że taka forma jest niewystarczająca – spotkania można przenieść do gabinetu terapeutycznego, a w przypadku, kiedy będzie to niemożliwe, terapeuta postara się, w miarę możliwości, pomóc w znalezieniu osoby która poprowadzi dalsze spotkania.

Tagged:

About the Author

Beata Lutomska Jeśli zauważyli Państwo w śród swoich bliskich lub u siebie niepokojące objawy zachęcam do kontaktu w celu przeprowadzenia wstępnej rozmowy.

Pomoc psychologiczna i skuteczna psychoterapia.

Jeśli potrzebujesz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, masz problem w komunikacji z dorastającą młodzieżą umów się na wizytę.