Beata Deszczak – ZnanyLekarz.pl

Czym jest psychoterapia młodzieży?
To regularne, lub odbywające się w zależności od zaistnienia takiej potrzeby, spotkania z psychoterapeutą, których celem jest pomoc młodzieży i ich rodzicom. Spotkania z nastolatkiem pozwalają poznać istotę jego problemów i nauczyć lepszego radzenia sobie w różnych sytuacjach będących źródłem problemów dziecka i jego otoczenia.

Spotkania z rodzicami mają charakter psychoedukacyjny, ich celem jest zapoznanie rodziców z efektywnymi metodami wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnymi objawami, a także w miarę możliwości zapobieganiu ich występowania.

Psychoterapia dzieci i młodzieży to najczęściej spotkania w cyklu krótkoterminowym obejmujące od kilku do kilkudziesięciu spotkań. Czas trwania takiego spotkania to 40 minut.

Terapia młodzieży adresowana jest do nastolatków, które mają problemy z:

  • Zaburzeniami zachowania i emocji, które mogą objawiać się zachowaniem agresywnym, zagrażającymi zdrowiu i życiu; osoby z takimi zaburzeniami łatwiej ulegają zachowaniom odbiegającymi od norm społecznych.
  • Zaburzeniami lękowymi mogącymi objawiać się pod postacią, okaleczania, zaburzenia snu, objawami somatycznymi, takimi jak: bóle głowy, brzucha, podwyższone napięcie mięśniowe, uczucie duszności, nadmierna potliwość, roztrzęsienie.
  • Zaburzeniami depresyjnymi, które mogą być związane z obniżeniem lub wahaniami nastroju, unikaniem kontaktów z rodziną i rówieśnikami, nagłym, znacznym pogorszeniem wyników w nauce, utratą zainteresowania szkołą lub wcześniej podejmowanymi formami aktywności, utratą apetytu a nawet myślami samobójczymi.
  • Zaburzeniami odżywiania mogącymi objawiać się w zmianach apetytu: odmowach jedzenia, objadaniu się, częstymi wymiotami, czy nagłą zmianą wagi ciała.

Pomoc psychologiczna i skuteczna psychoterapia.

Jeśli potrzebujesz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, masz problem w komunikacji z dorastającą młodzieżą umów się na wizytę.