Bulimia część 2. Jak rozpoznać bulimię?

Aby zdiagnozować bulimię psychiczną (zwaną też żarłocznością psychiczną), konieczne jest stwierdzenie wszystkich wymienionych objawów (kryteria według ICD-10 – Statistical Classificatiuon of Diseases and Related Health Problems – Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych): Read more

Zaburzenia odżywiania: Czym jest bulimia?

Bulimia jest to choroba o podłożu psychicznym, w której nieprawidłowości dotyczą sposobu przyjmowania pokarmu. Są to okresowe napady żarłoczności z utratą kontroli nad ilością spożywanych pokarmów – są to ataki przymusu jedzenia, nad którymi chory nie potrafi zapanować. Chorzy na bulimię czują się głodni nawet bezpośrednio po jedzeniu. Bulimia jest też czasem określana jako wilczy głód, wilczy apetyt. Read more

Pomoc psychologiczna i skuteczna psychoterapia.

Jeśli potrzebujesz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, masz problem w komunikacji z dorastającą młodzieżą umów się na wizytę.