Techniki radzenia sobie ze stresem

Techniki radzenia sobie ze stresem

We współczesnej literaturze z zakresu psychologii i socjologii nie poświęcono żadnemu zagadnieniu tyle miejsca co stresowi. Od dłuższego czasu pojęcie stresu zawładnęło naszymi myślami i traktujemy je jako podstawowy mechanizm wyjaśniający podłoże negatywnych sytuacji w pracy, życiu rodzinnym i społecznym. Problemy rodzinne, przemoc, choroby, zaburzenia psychiczne, niska wydajność w pracy – wszystkie te zjawiska są przedstawiane za pomocą schematu, w którym stres występuje jako podstawowy czynnik. Read more

Nerwica czym jest i jakie są objawy ?

Czym jest nerwica?

Nerwica jest to psychogenne zaburzenie czynnościowe, co oznacza, iż w przypadku tego rodzaju choroby, dochodzi wyłącznie do zakłóceń funkcjonowania narządów, podczas gdy ich struktura pozostaje prawidłowa. Przykładem objawów nerwicy mogą być dolegliwości fizyczne jamy brzusznej (np. ostry ból), podczas gdy sam narząd jest zupełnie zdrowy. Schorzenia tego typu występują zwykle w sytuacji, kiedy równowaga między organizmem człowieka a środowiskiem jest zaburzona.
Read more

Jak rozpoznać depresję?

Jak rozpoznać depresję

Od kilku lat we wszystkich krajach Europy, obserwuje się znaczny wzrost liczby zgłoszeń pacjentów z rozpoznaniem depresji. Naukowcy od dłuższego czasu głowią się nad rozwiązaniem zagadki, skąd się bierze depresja. Wyróżniają kilka zjawisk, które mogą odgrywać znaczącą role w procesie powstawania tej choroby, są to m.in. migracje, izolacje, duże osamotnienie, brak poczucia bezpieczeństwa oraz stres.
Read more

Pomoc psychologiczna i skuteczna psychoterapia.

Jeśli potrzebujesz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, masz problem w komunikacji z dorastającą młodzieżą umów się na wizytę.