Test na depresję, sprawdź czy na nią cierpisz.

Test na depresje

Emocje znacząco wpływają na jakość życia każdego człowieka wzbogacając je, ale nadmiar ich może zakłócić wewnętrzną równowagę. Nie każdy potrafi rozpoznać emocje jakie przeżywa i nie wie jak sobie poradzić z ich nadmiarem. Read more

Problemy lękowe

Stany lękowe

Z perspektywy subiektywnych odczuć, lęk jest to nieprzyjemne, trudne do sprecyzowania poczucie niepokoju, zarówno w ciele jak i umyśle. Przejawia się poprzez liczne reakcje fizjologiczne, objawy somatyczne oraz w formie nagłych reakcji emocjonalnych. Do objawów emocjonalnych problemów lękowych zaliczamy dyskomfort psychiczny, natrętne myśli i niepokój. Wśród reakcji fizjologicznych występują zazwyczaj: drżenie ciała i rąk, pocenie się, kołatanie serca, płytki przyspieszony oddech.
Read more

Jak rozpoznać depresję?

Jak rozpoznać depresję

Od kilku lat we wszystkich krajach Europy, obserwuje się znaczny wzrost liczby zgłoszeń pacjentów z rozpoznaniem depresji. Naukowcy od dłuższego czasu głowią się nad rozwiązaniem zagadki, skąd się bierze depresja. Wyróżniają kilka zjawisk, które mogą odgrywać znaczącą role w procesie powstawania tej choroby, są to m.in. migracje, izolacje, duże osamotnienie, brak poczucia bezpieczeństwa oraz stres.
Read more

Pomoc psychologiczna i skuteczna psychoterapia.

Jeśli potrzebujesz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, masz problem w komunikacji z dorastającą młodzieżą umów się na wizytę.