Beata Deszczak – ZnanyLekarz.pl

Proces diagnozy psychologicznej autyzmu / Zespołu Aspergera odbywa się na 2 spotkaniach.

Diagnoza składa się z:

  • wywiadu z rodzicami trwające 1, 5godz. ( na tym spotkaniu dziecko jest nieobecne),
  • badania dziecka
  • analizy dokumentacji dziecka ( opinii z przedszkola, szkoły, zaświadczeń medycznych),
  • przekazania diagnozy.

Proces diagnozy odbywa się na 2 spotkaniach, na pierwszą wizytę zapraszam wyłącznie rodziców/opiekunów. Następnie analizowana jest dokumentacja dziecka (opinie z przedszkola, szkoły, zaświadczenia medycznych) oraz przeprowadzane badanie dziecka.

Zebrane dane z wywiadu i badania dziecka, pozwalają na postawienie i przekazanie rzetelnej diagnozy psychologicznej. Na prośbę rodzica wydaję opinię psychologiczną.

Koszt diagnozy wynosi: 200 zł.

Pomoc psychologiczna i skuteczna psychoterapia.

Jeśli potrzebujesz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, masz problem w komunikacji z dorastającą młodzieżą umów się na wizytę.