25 sierpnia 2015 Beata Lutomska

Alkoholizm – na czym polega terapia?

Uzależnienie od alkoholu może mieć wiele różnych przyczyn. Wzorce wyniesione z rodziny pochodzenia, złe relacje rodzinne czy problemy w pracy to tylko niektóre z przykładów. Samo zaburzenie, można by powiedzieć – ma bardzo niewinne początki. Brak wczesnej interwencji osób, które mogą pomóc, może prowadzić do bardzo silnego nałogu. Pytanie zatem brzmi: kiedy zacząć się leczyć?

Odpowiedź jest prosta: jak najwcześniej. Terapię uzależnienia od alkoholu najlepiej rozpocząć już w pierwszych sytuacjach, które zaczynają budzić niepokój, to znaczy wtedy, kiedy zaczynamy podejrzewać u siebie lub osoby bliskiej, że może mieć problem z nadmiernym spożywaniem alkoholu. Podczas pierwszych spotkań psychoterapeuta ustala indywidualny, dopasowany do pacjenta, plan przebiegu terapii, który później jest na bieżąco monitorowany oraz aktualizowany. Jak w każdej terapii jednak, kluczową rolę w jej powodzeniu odgrywa zaangażowanie i chęć pacjenta do wyjścia z nałogu. Podobnie również, bardzo istotne jest, aby pacjent zdawał sobie sprawę z powagi problemu, był w pełni świadomy swojego uzależnienia. To on w terapii pełni kluczową rolę, a bez chęci oraz świadomości terapia może nie odnieść zamierzonych skutków.

Terapia uzależnienia polega przede wszystkim na zmianach oraz chęci tychże zmian. Dotyczą one sposobu myślenia, przekonań, zachowań, postaw, relacji z innymi oraz przyzwyczajeń. Mogą one trwać kilka miesięcy, a nawet i lat. Pierwszy etap to intensywne zajęcia prowadzone w placówce terapeutycznej (w przypadku pacjentów znajdujących się w ciężkim stanie zatrucia alkoholowego etap ten bywa poprzedzony hospitalizacją mającą na celu odtrucie organizmu). Drugi etap polega na tak zwanej terapii uzupełniającej. Pacjent wtedy wraca do normalnego życia poza placówką terapeutyczną, wciąż uczestniczy jednak w spotkaniach z terapeutą.

Aby zadbać o skuteczność terapii, pacjent powinien wykazać zaangażowanie oraz chęć uczestnictwa w spotkaniach. Powinien przejąć odpowiedzialność za własne leczenie. To jego postawa jest najważniejsza i bardzo dobrze jest, kiedy prowadzona terapia staje się dla niego bardzo ważna, priorytetowa. Istotne jest także, aby wykazywał on chęć uczestnictwa we wszystkich spotkaniach terapeutycznych oraz z chęcią przyjmował oferowaną sobie pomoc.

Podsumowując, w terapii uzależnienia od alkoholu najważniejsze jest wczesne dostrzeżenie i reakcja na problem. Osoba uzależniona może wtedy znajdować się na różnych etapach uzależnienia od alkoholu, a także może nie zauważać problemu lub dostrzegać go, bojąc się jednak zgłosić po pomoc. Bardzo istotne jest wtedy wsparcie najbliższych osób. Nie da się również dokładnie opisać, na czym polega terapia uzależnienia, ponieważ jest ona dopasowana do indywidualnego pacjenta. Należy jednak pamiętać, że wczesna interwencja oraz zaangażowanie osoby uzależnionej w terapię, a także chęć wyjścia z nałogu stanowią podstawy do pozytywnego przebiegu całej terapii.

Tagged: , , ,

About the Author

Beata Lutomska Jeśli zauważyli Państwo w śród swoich bliskich lub u siebie niepokojące objawy zachęcam do kontaktu w celu przeprowadzenia wstępnej rozmowy.

Pomoc psychologiczna i skuteczna psychoterapia.

Jeśli potrzebujesz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, masz problem w komunikacji z dorastającą młodzieżą umów się na wizytę.